WP EXPERTS SINDS 2010

Privacy

Heb je vragen? Bel Themedutch B.V. Roermond, tel. 0475 - 217 755

Privacy policy Themedutch BV

Dit is de privacyverklaring van Themedutch BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 66503078. Het privacybeleid van Themedutch BV (hierna “Themedutch” genoemd) is vastgelegd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. Themedutch hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en dit privacybeleid beschrijft de verwerking van persoonlijke gegevens in de organisatie alsmede onze website www.themedutch.nl.

Hoe wij onze website beschermen

Themedutch weet hoe onze klanten en bezoekers zoals u uw privacy waarderen, en we hebben dit privacybeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat u ons beleid en onze procedures begrijpt, welke persoonsgegevens u moet verstrekken als u de site en diensten wilt gebruiken en, uiteindelijk, hoe we dergelijke persoonsgegevens gebruiken.

SSL Connection
24/7 365 monitoring
Anti-DDoS

We doen er alles aan om redelijke stappen te ondernemen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en het juiste gebruik van informatie te waarborgen, hebben we fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Vanwege de inherente open aard van internet kunnen we echter niet garanderen dat communicatie tussen u en ons of informatie die op de site of onze servers is opgeslagen, volledig vrij is van ongeoorloofde toegang door derden zoals hackers. Indien dit onverhoopt gebeurt, dan doen wij aangifte bij de daarvoor bevoegde instantie.

Wij vragen u als u een kwetsbaarheid ontdekt deze zo snel mogelijk te melden. Geef ons voldoende informatie zodat wij dit probleem zo spoedig mogelijk kunnen verhelpen. Wij kunnen dan meteen de benodigde maatregelingen treffen. Maak hiervoor gebruik van het telefoonnummer +31 (0)475 – 217755 of het formulier op de pagina contact.

Verwerking persoonsgegevens

Themedutch verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Themedutch verwerkt de minimale hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor het specifieke doel. Voor de verwerking van persoonsgegevens vraagt Themedutch toestemming waar nodig. Themedutch verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarige personen onder de 16 jaar indien de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Themedutch geeft indien nodig alleen persoonlijke gegevens aan derden voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De website Themedutch gaat zorgvuldig om met via de website verkregen gegevens en zal ervoor zorgen dat verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Themedutch heeft passende organisatorische en technische maatregelingen genomen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Themedutch is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden en internationale transfer

Aangezien onze kernactiviteiten bestaan uit webdesign, webdevelopment, online marketing en hosting delen wij uw persoonsgegevens met derden waaronder onze commerciële partners, ontwikkelaars van webapplicaties, bepaalde (IT-)dienstverleners, leveranciers zoals domeinregistrar, datacentra, e-mail dienstverleners, analytische dienstverleners, cloud dienstverleners en wethandhaving functionarissen met gelieerde ondernemingen.

Dit houdt in dat uw persoonsgegevens kunnen worden getransfereerd naar en worden onderhouden op computers/servers die buiten Nederland gelegen zijn. De gegevensopslag in de servers gebeurt door ons, hetzij door derden-verwerkers en gelieerde ondernemingen. Sommige gegevens bij derden, afhankelijk van de diensten die u afneemt, worden opgeslagen buiten de EEC. Het betreft hier servers in de Verenigde Staten, welke vallen onder het EU-U.S. Privacy Shield.

Indien u ervoor kiest om ons informatie te verschaffen en gevestigd bent buiten Nederland, gelieve dan te noteren dat wij uw persoonsgegevens en informatie transfereren naar Nederland ter verwerking. U bevestigt uw toestemming met deze transfer indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt en een beroep doet op onze diensten.

Op sociale media zoals Facebook promoten wij onze diensten. De gegevens mogen alleen mits uw uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld. Uw persoonsgegevens worden indien noodzakelijk in het kader van de vooropgestelde doeleinden, gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die (on)rechtstreeks met ons verbonden zijn of met andere commerciële partners van Themedutch.

Toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen met de vraag uw aanmelding uit onze gegevens te verwijderen. Maak hiervoor gebruik van het e-mailadres op de pagina Contact. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Themedutch doet wat mogelijk is om uw persoonsgegevens accuraat en actueel te houden. Neem contact op met Themedutch indien uw gegevens moeten worden gewijzigd opdat wij uw gegevens vervolgens dienovereenkomstig kunnen actualiseren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Themedutch slaat niet langer dan noodzakelijk persoonsgegevens op dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, verwerkt of vereist door de wet.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Themedutch verzamelt persoonlijke gegevens van klanten en leveranciers voor: administratieve verplichtingen, het uitvoeren en verwerken van contractuele overeenkomsten, communicatie over zakelijke transacties, communicatie over relevante gebeurtenissen of veranderingen.

Themedutch verzamelt persoonlijke gegevens van potentiële klanten, geïnteresseerden en belanghebbenden voor: administratieve verplichtingen, communicatie over producten en diensten, communicatie over relevante gebeurtenissen of veranderingen.

Themedutch verzamelt persoonlijke gegevens van medewerkers voor administratieve verplichtingen, arbeidsovereenkomsten, digitale communicatiesystemen onderling en voor de uitvoering van opdrachten.

Technische en organisatorische maatregelingen

Themedutch heeft om persoonsgegevens te beschermen technische en organisatorische maatregelingen getroffen:
Themedutch beperkt de toegang tot persoonsgegevens door individuele gebruikersrechten. Themedutch gebruikt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle gebruikte systemen. Themedutch maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten. Themedutch monitort haar systemen en servers en kan in het geval van calamiteiten anticiperen.

Gebruik van Cookies

De website van Themedutch kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om niet-persoonlijke identificeerbare informatie van u te verzamelen om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van de bezoekers. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, iPad of smartphone. U kunt uw browser opnieuw instellen om cookies te weigeren.

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. Themedutch is niet verantwoordelijk voor privacy praktijken van adverteerders en hun advertentiedienstverleners indien cookies via adverteerders worden ontvangen met banneradvertenties en worden verzameld door adverteerders en hun advertentiedienstverleners.

U kunt cookies verwijderen of blokkeren via de instellingen van uw webbrowser. Dit kan onze onze dienstverlening en het gebruiksgemak van onze website beïnvloeden. Voor meer informatie over het blokken en verwijderen van cookies kunt u de volgende documentatie raadplegen:
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/windows-delete-cookies

Google analytics

De website www.themedutch.nl maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt “cookies” en helpt de website te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze gegenereerde informatie over uw gebruik van de website inclusief uw IP-adres wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt bij hoe u de website gebruikt en stelt rapporten op over de website activiteit, het internetgebruik en andere diensten voor website exploitanten. Google mag, indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, deze informatie aan derden verschaffen of voor derden namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Wanneer u gebruik maakt van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van deze cookie informatie door Google.

Opt-out procedures

U hebt de mogelijkheid om u via de site aan te melden en ook om niet langer informatie van Themedutch te ontvangen. Dit opt-outbericht verschijnt onderaan elke promotionele e-mail die door themedutch naar u is verzonden met betrekking tot deze site en waarvoor u vrijwillig kiest. Themedutch biedt u ook de mogelijkheid om uw informatie uit de database van actieve gebruikers te verwijderen. Als u niet langer gebruik wilt maken van deze site of enige vorm van direct contact wilt ontvangen van Themedutch, of het nu gaat om e-mail, kortingen, nieuwsbrieven of andere promotionele aanbiedingen of materialen, of wenst u dat wij uw persoonlijk identificeerbare informatie verwijderen van onze database van actieve gebruikers, stuur ons een verzoek met de vermelding “Privacy-” en neem contact met ons op via de contactpagina van onze website.

Om ervoor te zorgen dat de informatie die we bijhouden accuraat is, geeft Themedutch gebruikers de mogelijkheid om hun eerder verstrekte informatie te wijzigen of aan te passen. Als u uw informatie in onze database wilt wijzigen, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacy policy

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Themedutch. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatst bijgewerkt op 21 mei 2018